top of page
Search
  • Fabiola Sofía Masegosa

LA TORNADA A L'ESCOLA


Opinió

Publicat al Periòdic d'Andorra el 07.09.2016

Ja arriba la tornada a l’escola i aquest fet sempre suposa un nou repte per als nostres nens que es veuen en l’obligació d’afrontar noves situacions: canvi d’aules, nous companys i professors, etc. La manera com aconsegueixin solucionar aquesta experiència cada un d’ells els influirà en la seva visió sobre el col·legi i en les seves relacions posteriors amb els estudis. D’aquí la necessitat d’organitzar un adequat període d’adaptació perquè l’entrada a l’escola sigui el més agradable possible.

El període d’inici escolar és el començament d’un procés, d’una dinàmica d’acció que es va construint al llarg del cicle educatiu i enriquint contínuament. No hem d’oblidar que aquest procés si no és ben afrontat pot comportar malestar i diversos símptomes emocionals, de comportament i fisiològics en els alumnes. El motiu més important és que durant les vacances ells també han fet una desconnexió total amb el seu context habitual i amb la sèrie de rutines que regeixen la seva vida escolar: horaris, deures, activitats extraescolars, etc.

Així, al readaptar-se a la seva antiga rutina escolar, poden experimentar símptomes com ara: alteracions en els horaris de la son o de l’alimentació, malsons o irritabilitat. Si les coses van bé, el normal és que durin uns pocs dies i després el nen s’adapti, però, de vegades, si aquest procés és costós i no es realitza d’una manera normalitzada, podria durar més i generar un major malestar al nen.

Existeixen alguns consells per fer més suportable aquesta tornada a l’escola. El primer seria aconseguir que la readaptació als nous horaris i obligacions es realitzés de una manera gradual. Per a això, és aconsellable que durant els últims dies de les vacances es comencin a recuperar els horaris normals de son i dels àpats.

Per continuar, si durant l’estiu els nens han realitzat activitats properes a les escolars com llegir o fer alguns deures o exercicis educatius, la tornada a la normalitat serà molt més fàcil perquè la seva rutina estiuenca haurà estat més semblant a l’escolar.

Compaginar l’inici de l’activitat lectiva amb alguna activitat d’oci quan acabi la jornada escolar i anar augmentant progressivament el nivell d’exigència pel que fa al rendiment, són també dos requisits necessaris per aconseguir una bona readaptació.

Per acabar, poden començar a preparar el material escolar des d’uns dies abans i implicar els nens en aquesta tasca, convertint-la en una activitat agradable per a ells. Per exemple, poden acompanyar-nos a comprar el material i fer d’aquesta activitat una sortida familiar. Totes aquestes coses ajuden a que la tornada sigui molt menys costosa.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page