top of page

             TÈCNIQUES I HÀBITS D'ESTUDI

 

- Evaluació de les tècniques i hàbits d'estudi mitjançant l'elaboració d'un test.

- Memòria i tècniques memotècniques.


- Assesoramentent en l'elaboració de treballs de recerca i preparació de la presentació oral.

 

                          TALLER GRUPAL DE TÈCNIQUES D'ESTUDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Taller adreçat a alumnes dels 12 als 16 anys.

 

 

                                                                                   PROGRAMACIÓ:                                                                                                                      

 

1a Sessió: La meva forma d'estudiar. On i com estudiar?
2a Sessió: El mètode d'estudi. Planificar i organitzar l’estudi.
3a Sessió: Els meus errors com a estudiant. Valors personals: L’esforç.
4a Sessió: Lectura, subratllat, i elaboració d’esquemes.
5a Sessió: El resum i l’elaboració de treballs.
6a Sessió: Treballem la memòria i la preparació dels exàmens.

 

                                                                                         OBJECTIUS:                                                                                                                       

 

Ajudar els alumnes a ser capaços d'organitzar la informació que els proporcionen els llibres d'una manera més eficaç amb la finalitat que puguin millorar el seu aprenentatge.
Orientar-los perquè sàpiguen com organitzar i planificar el seu temps: utilització de l'agenda, planificació del treball, compliment amb el programa, etc.
Desenvolupar una actitud positiva cap a l'estudi que els porti a
generar un interès i una automotivació per aprendre.

 

                                                     Horaris: segons convocatòria

                                                               Duració: 12 hores
                                                                    Preu: 150 €
                                                                 Material inclòs

 

                                                       TALLERS INDIVIDUALS

 

                                               Horaris a convenir segons disponibilitat

                                                                Duració: 9 hores

                                                                    Preu: 162 €

                                                                 Material inclòs

 

PROBLEMES D'APRENENTATGE

Què podem fer?

- Activitats per millorar l'atenció.
- Activitats per millorar la motricitat fina.
- Activitats per millorar la velocitat lectora i lectura comprensiva i auditiva.
- Exercicis per corregir la dislèxia: anagrames i piràmides de paraules.

-Tècniques per aprendre a pensar i desenvolupar la intel·ligència.

- Activitats per corregir la dislèxia.
 

Tècniques d'estudi
bottom of page