top of page

 CLASSES DE REPÀS

 

Oferim als nostres clients classes de reforç particulars o en grups de totes le matèries i nivells: infantil, primària, secundària, batxillerat, accès a l'universitat i universitat.

 

Altres proves que preparen:

 

GRADUAT ESCOLAR EN SEGONA ENSENYANÇA PER A CANDIDATS LLIURES

 

Recorda que a Acadèmia Masegosa també  t'ajudem a preparar els examens per a l'obtenció del  Graduat

de Segona Ensenyança per a candidats lliures. Així posem a la teva disposició cursos i classes particulars

on es revisen i es preparen les diferents matèries - llengua catalana, castellana i francesa, matemàtiques, ciències  físiques i de la natura, ciències socials  i  informàtica-  que has  d'aprovar  per  tal  d'aconseguir obtenir aquest certificat.

 

BATXILLERAT PER A CANDIDATS LLIURES

 

SISTEMA ANDORRÀ

 

       PRIMÀRIA

 

           ESO

 

     BATXILLERAT

 

     UNIVERSITAT

SISTEMA ESPANYOL

 

        PRIMÀRIA

 

            ESO

 

     BATXILLERAT

 

     UNIVERSITAT

SYSTÈME FRANÇAIS

 

         PRIMAIRE

 

          COLLÈGE

 

            LYCÉE

 

        UNIVERSITÉ

 

bottom of page