top of page

 CLASSES DE REPÀS

 

Oferim als nostres clients classes de reforç particulars o en grups de totes le matèries i nivells: infantil, primària, secundària, batxillerat, accès a l'universitat i universitat.

 

Altres proves que preparen:

 

GRADUAT ESCOLAR EN SEGONA ENSENYANÇA PER A CANDIDATS LLIURES

 

Recorda que a Acadèmia Masegosa també  t'ajudem a preparar els examens per a l'obtenció del  Graduat

de Segona Ensenyança per a candidats lliures. Així posem a la teva disposició cursos i classes particulars

on es revisen i es preparen les diferents matèries - llengua catalana, castellana i francesa, matemàtiques, ciències  físiques i de la natura, ciències socials  i  informàtica-  que has  d'aprovar  per  tal  d'aconseguir obtenir aquest certificat.

 

BATXILLERAT PER A CANDIDATS LLIURES

 

ACCÈS A LA UNIVERSITAT PER A MAJOR DE 25 ANYS

 

 

A Acadèmia Masegosa et preparem de forma personalitzada per tal que puguis assolir el nivell necessari per superar la prova d'accès a la universitat per a majors de 25 any convocada per  la 

UNED.

 

A l'acadèmia podràs preparar-te tant en horari de matí com de tarda.

 

L'examen consta de dues parts:

 

A - FASE GENERAL, amb tres exàmens :

 

1. Comentario de text o desenvolupament d'un tema d'actualitat.

2. Lengua castellana, s'ofereixen dos temes del programa establert perquè els aspirants triïn un.

3. Lengua estrangera, consisteix en la comprensió d'un text en la llengua escollida.

L'idioma es triarà entre: alemany, francès, anglès, italià i portuguès.

 

B - FASE ESPECÍFICA.

 

Amb 2 o 3 assignatures depenent de la branca.

ACCÈS A LA UNIVERSITAT PER A MAJOR DE 45 ANYS

SISTEMA ANDORRÀ

 

       PRIMÀRIA

 

           ESO

 

     BATXILLERAT

 

     UNIVERSITAT

SISTEMA ESPANYOL

 

        PRIMÀRIA

 

            ESO

 

     BATXILLERAT

 

     UNIVERSITAT

SYSTÈME FRANÇAIS

 

         PRIMAIRE

 

          COLLÈGE

 

            LYCÉE

 

        UNIVERSITÉ

 

bottom of page