top of page

          TALLER D'HABILITATS                          DE PENSAMENT CRÍTIC I CREATIU

Taller d'habilitats de pensament crític

Les habilitats de pensament constitueixen avui dia una de les prioritats i reptes de l'educació en el context d'un món en constant canvi que demana actualització professional permanent i on cal formar els estudiants en els coneixements, habilitats i actituds necessaris per aconseguir un pensament lògic, crític i creatiu que propiciï l'adquisició i generació de coneixements, la resolució de problemes i una actitud d'aprenentatge continu que permeti l'auto formació al llarg de tota la vida. Aprendre a pensar de manera analítica, crítica, creativa i més ser conscient d'això, és una habilitat que s'aprèn i que és possible perfeccionar amb el suport d'estratègies i de la pràctica constant.

                                        PROGRAMACIÓ                                                 

1. Conceptes Bàsics en el desenvolupament de les Habilitats de Pensament.

2. Habilitats Bàsiques de Pensament (Observació, Comparació, Relació, Classificació, Descripció).

3. Habilitats Analítiques de Pensament (Auto observació, Judici, Inferència, Anàlisi lògica i conceptual, Metodologia d'Ordre del Pensament).

4. Habilitats Crítiques i Creatives de Pensament (Pensament Creatiu, Solució de problemes com a resultat de les HP).

5. Exercicis de transferència per al desenvolupament de les HP.

Taller adreçat a alumnes de 12 a 17 anys.
Durada: 20 hores
Preu: 150 €
Horaris: divendres de 18 a 20 hores (pendent fins propera edició)
Material inclòs

Places limitades.
Per inscripcions trucar al telèfon 330981 o al mateix Facebook.

 

* Classes de repàs

* Traducció i correcció de textos

bottom of page