top of page
Search
  • Writer's pictureacademiamasegosa

Estils d’aprenentatge

Publicat al Periòdic d'Andorra el dimecres, 7 de juliol de 2021 | 01:00 h

Hi ha diferents formes d’aprendre i cada un de nosaltres, en base a aquest fet, té la seva pròpia tècnica per aprendre, estudiar o memoritzar. En el meu cas tinc una bona memòria auditiva i visual, però, a més d’aquestes, hi ha moltes altres formes d’aprendre. A la vida per evolucionar cal aprendre des de petits constantment, cal adquirir nous coneixements a través de les nostres experiències i de l’educació que rebem dels nostres pares, a l’escola i més tard a la universitat. Però, aquí tampoc s’acaba, cal continuar formant-se per estar al dia tant en el món laboral com en el social o familiar. Tot i així, no tots aprenem de la mateixa manera, ja que segons l’estil d’aprenentatge que usem cada un de nosaltres, ens serà més fàcil o més difícil memoritzar conceptes, analitzar i relacionar dades i, en definitiva, aprendre. Per tot això, cal que trobem la nostra pròpia forma d’aprendre més efectiva i l’apliquem, ja que així aquest procés ens resultarà molt més amè i senzill. Si reflexionem i recordem els nostres dies escolars, segurament ens vindrà al cap aquella companya de classe que només era capaç d’estudiar estant sola, o aquella altra que per contra necessitava estudiar en grup per poder aprendre o, alguna altra que necessitava marcar els seus llibres amb colors utilitzats com ajuda visual per poder recordar tots els conceptes i aconseguir aprendre’ls. Ara repassarem alguns d’aquests tipus d’aprenentatge, però també vull assenyalar que gairebé totes les persones combinem més d’un. En primer lloc, les persones amb un estil d’aprenentatge actiu són aquelles que participen, improvisen, s’animen i s’involucren en les experiències per aprendre. La seva ment està sempre oberta, de manera que no els importa aprendre temes o tasques noves. De fet és una cosa que els agrada, pel que són molt entusiastes a l’hora d’aprendre. Per contra, els que fem servir un aprenentatge teòric som persones un tant més racionals i la nostra forma d’aprendre és ordenant els conceptes de forma seqüencial. Som persones crítiques, analítiques, pensadores, metòdiques, perfeccionistes i disciplinades. Ens agrada sintetitzar el coneixement que vam rebre i integrar-a teories que tinguin coherència. Encara que jo m’incloc en aquest segon model, en ocasions també he combinat amb èxit l’estil teòric i l’estil actiu. També trobem aprenentatges reflexius en aquelles persones que són persones analítiques, observadores, pensadores o meditatives. Els agrada reflexionar sobre un tema des de tots els angles i les seves possibles solucions, i es prenen el temps que necessiten per aconseguir solucionar-ho. Per últim, l’estil d’aprenentatge pragmàtic és el d’aquelles persones que adquireixen coneixement a partir de experiències pràctiques; són persones més objectives, realistes, concretes i els agrada provar les idees per no deixar conclusions obertes. Com més concreta i útil sigui la idea que estiguin estudiant, molt millor. Bé, aquí ho deixo. Creus que estàs inclòs en algun d’aquests grups? Segur que sí.

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page