top of page
Search
  • FABIOLA SOFÍA MASEGOSA

Arrenca la nova Selectivitat


Publicat al Periòdic el 14.06.2017 Opinió El passat 6 de juny va donar arrencada a Madrid, amb la participació de més de 30.000 alumnes, la primera Selectivitat de la Lomce, encara que amb molts menys canvis dels que el Govern d'Espanya havia previst i als quals, davant les múltiples protestes del professorat, alumnes i oposició, ha hagut de fer marxa enrere. Un d'aquests canvis anul·lats, molt conseqüentment per cert ja que semblava una decisió inversemblant, va ser el d'implantar els exàmens tipus test. És clar que resultaria una prova molt més objectiva i fàcil de corregir; però, com es valoraria, per posar un exemple, la capacitat d'anàlisi i síntesis dels alumnes? Impossible! Aquesta jornada va ser per als alumnes, sens cap mena de dubte, la jornada més difícil de les tres que continuen component aquesta decisiva prova, ja que en aquest sentit les coses s'han mantingut com estaven. Els estudiants es van examinar de Llengua i Literatura Castellana, Història d'Espanya i Primera Llengua Estrangera (anglès o francès). Una de les novetats que va incrementar aquesta dificultat va ser la desaparició de l'elecció entre les matèries d’Història i Filosofia, ja que per a alguns alumnes el temari d'Història resulta inabastable. I és que la Filosofia ha quedat gairebé oblidada en aquesta nova Selectivitat. La Filosofia de 1r, com ja hem esmentat, ja no existeix com a elecció en l'examen i la Història de la Filosofia de 2n només apareix com a matèria per pujar nota per als alumnes del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials. Fet aquest sobre el qual jo crec que s'hauria de reflexionar detingudament donada la importància de la Filosofia per a la nostra formació com a éssers humans. Així mateix, els dubtes dels alumnes per seleccionar el temari a estudiar, ja que només els van informar del nou model de prova al febrer, també van dificultar la prova. Finalment, l'examen va quedar compost d’una part obligatòria que inclou quatre matèries: 3 són comuns (Història d'Espanya, Llengua i Literatura Castellana II i Primera Llengua Estrangera II) i una quarta que dependrà de la modalitat de batxillerat cursada per l'alumne. Per aquells que vulguin millorar la nota hi ha la possibilitat de examinar-se d'un màxim de quatre matèries optatives d’entre les assignatures troncals de segon curs. En resum, considero que els canvis han estat mínims en relació amb l'espècie de Revàlida que pretenia instaurar el Govern i que una no poc polèmica i debatuda nota de quatre per poder obtenir un aprovat em sembla bastant accessible per aconseguir superar aquesta prova.

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page