top of page
Search
  • Fabiola Sofía Masegosa

AULA DE DEURES


AULA DE DEURES

Els seus fills no volen repassar o fer els deures a casa? Nosaltres els ajudem. Acadèmia Masegosa posa a la seva disposició una aula de repàs perquè els seus fills facin els deures, estudiïn, preparin els exàmens i aprenguin tècniques d'estudi.

En aquesta aula els alumnes realitzaran les seves tasques escolars amb el suport d'un professor que els guiara en el seu aprenentatge significatiu. Cada dia es repassaran els continguts impartits a l'escola i es prestarà una atenció especial a

les assignatures que presentin major dificultat. Disposem d'un ampli material didàctic i de tasques per fomentar l'autonomia, seguretat i maduresa del nostre alumnat. El nostre espai idoni i els professionals adequats fan que el teu fill aprendra a gust i que interioritzi el que s'ha après. Li ensenyem a raonar.

Servei adreçat a alumnes entre els 6 i els 12 anys.

Horaris a escollir:

Dilluns de 17:30 a 18:30

19:30 a 20:30

================================== Dimarts de 17:30 a 18:30

================================== Divendres de 17:30 a 18:30

Preu: 35 € mensuals - 1 hora setmanal

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page