top of page
Search
  • Writer's pictureacademiamasegosa

Per què estudiar literatura


Publicat al Periòdic d'Andorra el dimecres, 21 d'octubre de 2020

La veritat és que molts alumnes no entenen per què serveix estudiar literatura. Igual que tampoc entenen que s’estudiï llatí, grec, filosofia i tot un llarg etcètera. Realment cadascun voldria estudiar només el que ell considera imprescindible per a la seva vida futura. No adonant-se que totes aquestes matèries ajuden a la formació integral d’una persona. Jo mateixa com a professora de literatura i amant dels llibres no puc concebre una cultura sense una creació literària unida a ella. I em direu potser que n’hi ha algunes, però no és cert si tenim en compte la literatura oral, la qual passa d’unes generacions a unes altres a través de l’oralitat. La literatura té un paper essencial en la cultura d’una societat, amb ella aprenem sobre com està conformada i sobre la manera de ser i el comportament dels altres. Es tracta d’un aprenentatge que mai revela dades objectives sobre el món que ens envolta, però que ens ajuda a interpretar-lo. La literatura és l’art que aprofita el llenguatge com a via d’expressió, intentant mostrar-nos sentiments i situacions com el dolor, l’odi, l’amor, la mort, la guerra, el sacrifici, la naturalesa humana, la veritat, etc. A més, el seu estudi desenvolupa el domini de l’idioma (l’ortografia, la quantitat de lèxic, la velocitat lectora…), i saber utilitzar les paraules efectivament és una eina molt poderosa per a les persones. Atès que cada societat, com ja hem dit, té la seva pròpia literatura lligada a la seva cultura, la literatura ens serveix per explorar altres cultures i creences i si entenem la cultura i creences d’altres persones, estem molt més capacitats per comunicar-nos eficaçment amb elles. Ja que la personalitat de cada persona que coneixem està conformada per una barreja diferent de coneixements, creences i experiències. La paraula literatura és la unió de dues paraules llatines «littera» i «dura» i la podríem definir com «la paraula que perdura en el temps». La fantasia i la imaginació estan indefectiblement unides a la literatura, ja que aquesta constitueix un dels seus millors potenciadors. Capacitats que a l’actualitat amb tants mitjans audiovisuals i xarxes socials estan decaient en els alumnes. A més, la bona literatura permet als lectors evadir-se de la realitat i desconnectar de totes les preocupacions diàries durant el temps de lectura, transportant-los a altres llocs i èpoques llunyanes. De manera que jo sempre aconsello als meus alumnes llegir molt i, si em deixen, també els proposo lectures bastant més interessants que l’últim bestseller de moda.​ 

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page