top of page
Search
  • Writer's pictureacademiamasegosa

L’estimulació cognitiva en nens i adolescents


Publicat al Periòdic d'Andorra el dimecres, 16 de setembre de 2020

Començaré aquest article explicant què és l’estimulació cognitiva. Es tracta d’un conjunt de tècniques i estratègies que tenen com a objectiu la millora del rendiment i de l’eficàcia en el funcionament de capacitats cognitives com la memòria, la creativitat, el raonament, l’aprenenatge, l’atenció o la percepció, entre d’altres. L’estimulació cognitiva actua sobre aquelles capacitats i habilitats de les persones que es troben encara preservades a través d’activitats i programes que promouen la seva millora i potenciació per mitjà de mecanismes de neuroplasticitat cerebral. A més, l’estimulació cognitiva té una base neurobiològica que sustenta la seva utilitat com a eina per millorar i rehabilitar les diferents capacitats cognitives. Per comprendre aquests substrats neurobiològics és important conèixer alguns conceptes relacionats amb ells. Els dos més importants són la neuroplasticitat i la reserva cerebral.

La neuroplasticitat és la capacitat del sistema nerviós de modificar la seva estructura i el seu funcionament al llarg de la seva vida com a reacció a la diversitat de l’entorn. Dit d’una altra manera, la plasticitat cerebral permet al cervell, i més concretament a les seves neurones, realitzar un procés de regeneració tant funcional com anatòmic mitjançant l’establiment de noves connexions sinàptiques. L’estimulació cognitiva té com a objectiu l’augment en el nombre i consolidació d’aquestes connexions per obtenir una millora en el funcionament cerebral en termes de rapidesa i eficàcia de la transmissió d’informació. La reserva cerebral és la capacitat que té el cervell per tolerar les lesions. A l’incrementar la reserva cerebral els símptomes de dèficits cognitius retarden la seva expressió i, per tant, podria dir-se que la reserva cognitiva es manté o fins i tot millora. Tècniques com l’estimulació cognitiva, experiències personals com l’educació, l’estil de vida o l’activitat física i mental, així com els canvis a nivell neurobiològic influeixen en el seu desenvolupament i evolució. En el cas dels infants i dels adolescents que és el que aquí ens interessa, aquests encara es troben en ple procés de creixement i desenvolupament; per això, és fonamental que es trobin en un entorn saludable, amb una estimulació ambiental adequada i una estimulació cognitiva i emocional d’acord amb el seu nivell de desenvolupament. Tot això permetrà millorar els seus processos d’aprenentatge i consolidar d’una manera més efectiva els conceptes produint-se, així, un avanç tant en el rendiment acadèmic com en els acompliments de la vida diària. Una manera de treballar l’estimulació cognitiva és a través de quaderns especials que treballen les funcions executives i les capacitats cognitives com la memòria, l’atenció, l’orientació, el raonament, la resolució de problemes, etc. Aquests quaderns poden incloure, per exemple, sopes de lletres que serveixen per treballar l’atenció; ordenar seqüències d’un text, exercicis de càlcul, entre d’altres activitats. Totes aquestes activitats han d’estar adaptades al nivell dels usuaris als que vagin destinades. 

104 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page