top of page
Search
  • FABIOLASOFÍA MASEGOSA

Escollir la modalitat del batxillerat

Updated: Jul 1, 2021


Publicat al Periòdic d’Andorra el dimecres, 15 de maig de 2019

Fabiola Sofia Masegosa

Superada l’ESO, si es decideix seguir estudiant, amb l’objectiu d’aconseguir una formació que ens capaciti per al nostre futur s’ha de triar el tipus de batxillerat més adequat a les nostres necessitats posteriors d’estudis universitaris.

El problema és que no són pocs els alumnes indecisos que em pregunten quin batxillerat haurien d’escollir.

Les modalitats de batxillerat al sistema educatiu andorrà són: artístic i de la comunicació, científic i tecnològic, econòmic i social, i humanístic i lingüístic. Al sistema espanyol només hi ha tres tipus de batxillerat: de ciències, d’humanitats i ciències socials i d’arts.

En general, podem dir que la modalitat de ciències està dirigida a graus com el de Medicina, Farmàcia, Veterinària, Biotecnologia, Enginyeria de Sistemes d’Informació i Enginyeria de l’Energia, entre d’altres.

La modalitat d’Arts està dirigida als ensenyaments artístics superiors i al grau en Belles Arts, encara que per accedir-hi és necessari, a més, superar una prova. No obstant això, des d’aquesta modalitat també es pot accedir a altres graus, de manera que, si després de cursar-lo decidim canviar d’itinerari, hauríem de consultar quins altres graus s’adequarien amb aquest tipus de batxillerat.

En el cas d’Humanitats i Ciències Socials podrem optar a un nombre molt elevat de graus. Entre ells, Dret, Direcció d’empreses, Periodisme, Publicitat, Magisteri, etc.

Què s’ha de valorar a l’hora de triar una d’aquestes modalitats?

Per començar, s’hauria de pensar en els nostres interessos personals i en les nostres capacitats d’estudi. Quines assignatures ja hem cursat? Quines se’ns donen millor i ens agraden més? Aquesta anàlisi, si es fa amb molt de compte i interès, ens donarà moltes pistes sobre la modalitat de Batxillerat que més ens convé.

A més d’això, també hem de tenir en compte la nostra vocació personal i professional per tal de triar la modalitat cap a on volem dirigir els nostres estudis. Quina carrera universitària estem interessats a cursar? Quines són les sortides professionals que ens ofereixen aquests estudis? Si els estudis en els quals estem interessats són tots del mateix àmbit, la decisió final serà més fàcil. En el cas contrari, haurem de trobar la modalitat que millor s’adeqüi als diferents estudis entre els quals optarem en un futur.

De tota manera, optem per la modalitat que optem, no hem d’oblidar mai que realitzar un bon batxillerat ens ajudarà a entrenar les nostres habilitats de cara als nostres estudis posteriors a la universitat, ja que els coneixements que s’adquireixen en moltes assignatures de cada modalitat ens seran molt necessaris quan comencen el grau, i ens permetrà accedir als estudis que volem per als nostres projectes de vida futurs.


74 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page