top of page
Search
  • FABIOLA SOFÍA MASEGOSA

Per què oblidem el que hem estudiat?


Opinió

Publicat al Periòdic d'andorra el 21.06.2017

Un fet comprovat per tots és que passem la major part de la nostra infantesa i joventut estudiant en diferents centres educatius per després oblidar la major part dels coneixements impartits i alguns d’ells immediatament després d’haver realitzat els nostres exàmens. Com s’explica això? Fàcil. Per començar, gairebé tot ho aprenem de memòria i sense haver-ho raonat ja que la majoria de les vegades el nostre objectiu no és aprendre, sinó aprovar un examen i portar unes bones o acceptables notes a casa. Per aquesta raó, hi ha molts alumnes que només estudien el dia abans, la qual cosa constitueix un greu error perquè el temps invertit en aprendre alguna cosa és un factor clau en la memòria. Per això ens espanten tant els exàmens sorpresa. El següent factor que dona suport a aquest oblit és el gran nombre d’hores que passem llegint i escoltant, sense comptar gairebé amb experiències pràctiques, quan el que més recordem és el que diem i el que fem. Per tant, caldria augmentar les activitats pràctiques per assentar millor els coneixements. Un altre punt a tenir en compte és que tots —a qualsevol edat— aprenem millor el que ens agrada que el que ens ensenyen obligatòriament, ja que la memòria —en la majoria dels casos— sol ser selectiva. Per tant, la motivació és un factor essencial perquè la memòria retingui les dades. A més, donat que el nostre cervell no pot emmagatzemar la gran quantitat d’informació que rebem, la majoria de les dades les emmagatzema a curt termini i molt poques a llarg termini. Com a conseqüència d’això, de tot el que hem après, oblidem gairebé tot el que no fem servir —Teoria de l’oblit per desús. Per això, del col·legi únicament recordem com escriure, operacions matemàtiques simples, les capitals dels països més importants, etc. Per evitar que aquests oblits provoquin un fracàs acadèmic i poder retenir més fàcilment les dades, ens cal revisar regularment la informació apresa prèviament, perquè sinó ho fem així, el nostre cervell la col·locarà al contenidor de coses inútils i la bloquejarà de la memòria activa. Com més vegades i de diferents maneres s’aprengui alguna cosa, més roman en la memòria. Aquesta és una de les raons per la qual els professors aconsellem les revisions constants de la unitat i realitzar els exercicis i proves dels diferents capítols que s’estudien. Aquestes pràctiques treuen el material del seu amagatall i asseguren que el cervell desitgi que aquesta informació sigui retinguda. No hi ha més secret que l’estudi constant i ben organitzat per aconseguir uns bons resultats.

14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page