top of page
Search
  • FABIOLASOFÍA MASEGOSA

La capacitat d'abstracció


OPINIÓ

Publicat al Periòdic d'Andorra el 15.02.2017

La capacitat d’abstracció simplement consisteix en el fet que la ment aconsegueixi donar forma a alguna cosa que no la té, imaginant com aquesta cosa es transforma, es mou, canvia de color, de forma, etc. És una habilitat innata en l’ésser humà; de fet es conserven proves de la utilització d’aquesta capacitat des de l’època antiga del paleolític, on manejaven conceptes abstractes i perspectives en la creació de l’art rupestre. D’altra banda, sabem que totes les persones tenen la capacitat d’aprendre nous coneixements, habilitats, destreses, etc. Perquè en realitat, aprendre és extreure el més important de la informació que arriba fins a nosaltres, memoritzar-la i integrar-la als coneixements previs que ja posseíem.

Però les persones amb problemes d’abstracció o raonament presenten certes dificultats per extreure la informació important i detectar les idees principals. Així, els costa realitzar síntesis, resums, etc., comprendre jocs de paraules, seguir seqüències lògiques i entendre les matemàtiques. A més, tenen problemes per generalitzar el seu aprenentatge a noves situacions i comprendre conceptes abstractes com solidaritat, esperança, respecte, etc. Així, sabent que tots tenim la capacitat d’aprendre, podem afirmar que aquestes dificultats per al pensament i l’abstracció no fan la persona incapaç d’aprendre, simplement fan que el seu aprenentatge sigui una mica més lent i dificultós.

En el cas dels nens i els adolescents, l’actitud dels pares davant del nen amb dificultats d’abstracció és fonamental. Els pares, per tal de millorar aquesta situació, han de ser pacients i confiar en la capacitat dels seus fills. D’aquesta manera, aconseguiran cuidar la seva autoestima. A més, les explicacions que se’ls facilitin han de ser, en la mesura del possible, senzilles. Per acabar, s’han de premiar els seus avanços donant-los ànims.

La realitat és que les dificultats d’abstracció no són iguals per a tothom. A dos nens els pot suposar molt d’esforç trobar i subratllar la idea més important d’un text, però potser un ho aconsegueixi fer només amb una mica més de temps, mentre que l’altre no podrà fer-ho sense l’ajuda d’una persona que l’orienti.

L’essencial per superar i millorar aquest problema consisteix a centrar-se més en les capacitats de cada persona, que en les seves dificultats, perquè si els fem considerar vàlids i reforçar la seva autoestima qualsevol dificultat resulta, sens dubte, superable o millorable.

Però, com podem millorar la capacitat d’abstracció? En realitat, la millora d’aquesta capacitat es basa en desenvolupar la nostra imaginació i creativitat. Per tant, la treballem amb aquelles activitats en què es practica l’abstracció, on es juga, on se li dona un significat diferent de l’habitual a un objecte, és a dir, es treballa en totes les accions en què calgui imaginar, jugar, crear, etc.

68 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page