top of page
Search
  • FABIOLA SOFÍA MASEGOSA

TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ DE TEXTOS


A Acadèmia Masegosa ens agrada fer la feina ben feta.

A més oferim als nostres clients un respecte absolut de la confidencialitat i dels terminis establerts per al lliurament dels treballs.

Traduïm des dels idiomes més habituals -anglès, català, castellà, francès, portuguès- fins als menys comuns com el txec, polonès, uncraïnès, suec, danès, noruec, turc…

Elaborem pressupostos gratuïts i sense cap mena de compromís.

Els nostres àmbits d'especialitat són: • Traducció

- Traducció jurídica

Traduïm tot tipus de documents: contractes, poders, estatuts, comptes anuals, memòries, tota mena de certificats (denaixement, matrimoni, defunció, etc.), títols acadèmics, etc.

- Traducció jurada

- Traducció científicotècnica

Traduïm tot tipus de materials: manuals d’ús de maquinària, instruccions tècniques, fitxes de dades de seguretat, documentació mèdica, etc.

- Traducció econòmica i financera

- Traducció comercial i publicitaria

1. Traducció de cartes de restaurants

Traduir les cartes de menjars, de vins i la pàgina web del seu restaurant, atraurà nous clients al seu negoci i li ajudarà a tenir una major visibilitat i una millor imatge. I és que, actualment, ningú hauria de subestimar el poder que té Internet en els processos de decisió dels consumidors. Són molts els clients que prefereixen planificar el seu viatge amb antelació buscant directament en Google o en pàgines, blogs i webs especialitzades en gastronomia on poden menjar millor. Per això, si el seu establiment té disponible la informació dels seus serveis en l'idioma del client potencial, les probabilitats que es decantin pel seu negoci augmentaran considerablement.

2. Traducció de pàgines web

- Traducció general

* Correcció:

- Correcció ortogràfica:

1. Correcció de cartes i menús de bars i restaurants.

- Correcció ortogràfica i gramatical: Eliminem del teu text les faltes d'ortografia i els errors de puntuació, gramaticals i sintàctics. Però a més, podem descobrir errors de terminologia, de redacció o d'adequació del registre lingüístic. Per això, no val la pena estalviar-te aquesta última revisió, perquè no només es tracta de buscar errors, sinó de garantir que hi hagi una comunicació eficaç. • Transcripcions de textos orals

• Interpretació

Podeu sol·licitar-nos un pressupost a l'apartat contacte de la nostra pàgina web o al correu electrònic: academiamasegosa@hotmail.es

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page