top of page
Search
  • FABIOLA SOFÍA MASEGOSA

TRANSTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ


Opinió

Publicat al Periòdic d'Andorra el 30.03.2016

El TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat), donada la seva prevalença, és un de les síndromes que més afecten el rendiment escolar, ja que produeix alteracions en funcions cognitives necessàries perquè el nen sigui capaç d’adaptar-se amb normalitat a l’entorn escolar i pugui adquirir els coneixements acadèmics adequats. Així mateix, el TDAH tendeix a pertorbar la dinàmica social i familiar dels afectats. Per això, els nens que el pateixen tenen moltes dificultats per controlar la seva conducta.

Encara que un dels símptomes més destacats del TDAH, des del punt de vista cognitiu, és el dèficit en l’atenció sostinguda, és a dir, el fet de poder arribar a mantenir l’atenció fixa en qualsevol tasca educativa, altres símptomes

importants són la hiperactivitat –es mou de forma inadequada i en excés, sol parlar massa i molt ràpid–; la impulsivitat –actua sense pensar, interromp, li costa esperar el seu torn– i la falta d’atenció general –es distreu fàcilment, no es concentra, no acaba les seves tasques, perd o oblida els objectes necessaris per a les seves activitats. A més, aquests nens es distreuen amb molta facilitat per estímuls irrellevants i són bastant descuidats en les activitats diàries.

Si bé, és cert que els fàrmacs són una part essencial del tractament del TDAH, actualment existeix una certa controvèrsia sobre el diagnòstic del TDAH, la sobre medicació en els nens i la possibilitat que aquesta medicació amb estimulants pugui facilitar l’abús de substàncies en edats més tardanes.

Avui dia, sabem que les primeres manifestacions clíniques d’aquesta síndrome, les podem trobar en les primeres etapes de vida del nen. Des de molt petits podem observar, a més dels símptomes abans esmentats, una forta intolerància a la frustració, que s’accentua pel fet de no ser capaços d’acceptar un ‘no’ per resposta, ni suportar de bon tarannà i esportivament perdre o equivocar-se. Totes aquestes alteracions fan que arribin a tenir una Incapacitat per integrar-se adequadament al procés d’ensenyament –aprenentatge; i que puguin mantenir amb facilitat llaços socials i afectius. I si parlem del cas dels adults, conservar una feina.

Per això, el tractament en nens amb TDAH no ha de basar-se només a tractar els símptomes, sinó que ha d’anar dirigit a intervenir en la dinámica familiar alterada, amb l’objecte de modificar les relacions del nen amb els seus pares, ja que molts dels casos d’hiperactivitat adulta són la conseqüència d’un TDAH infantil no diagnosticat ni tractat que causa molts problemas en la vida quotidiana i el rendiment laboral de les persones afectades.

TALLER PER MILLORAR L'ATENCIÓ DELS ALUMNES

Adreçat a nens i nenes de 4 a 12 anys.

Horari: dimarts de 17:30 a 18:30 h o dilluns de 17:30 a 18:30.

Preu: 1 h setmanal 40 € mensuals.

Per a més informació truqueu al telèfon 330981 o demaneu informació a aquesta pàgina web o al FACEBOOK.

Símptomes de desatenció:

· Sovint no presten atenció suficient als detalls cometent errors per descuit en les tasques escolars o en altres activitats.

· Tenen dificultats per mantenir l'atenció en tasques o en activitats lúdiques.

· Sembla que no escolten quan se'ls parla directament.

· Sovint no segueixen les instruccions i no finalitzen les tasques escolars, no tenint un comportament negativista ni una incapacitat per comprendre instruccions.

· Acostumen a tenir dificultats per organitzar tasques i activitats.

· Molt sovint eviten realitzar tasques que requereixen un esforç mental sostingut.

· Acostumen a extraviar objectes necessaris per a tasques o activitats (p. ex., joguines, exercicis escolars, llapis, llibres o eines).

· Es distreuen fàcilment per estímuls irrellevants.

· Són descuidats en les activitats diàries.

Activitats:

Entre d'altres:

- Localització ràpida de dades. Sol·licitem una Hipoteca. - Atenció amb siluetes. - Estimulació i Discriminació visual amb làmines. - Laberints secrets. - Troba les diferències. - Diferències entre conjunts orientació color i mida. - Marietes simètriques i Papallones simètriques. - Mandales. -Matrius de símbols. - Matrius de lletres.


3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page