top of page
Search
  • FABIOLA SOFÍA MASEGOSA

TALLER PER MILLORAR L'ATENCIÓ DELS ALUMNES


El TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat), donada la seva prevalença, és un de les síndromes que més afecten el rendiment escolar, ja que produeix alteracions en funcions cognitives necessàries perquè el nen sigui capaç d’adaptar-se amb normalitat a l’entorn escolar i pugui adquirir els coneixements acadèmics adequats. Així mateix, el TDAH tendeix a pertorbar la dinàmica social i familiar dels afectats. Per això, els nens que el pateixen tenen moltes dificultats per controlar la seva conducta.

Encara que un dels símptomes més destacats del TDAH, des del punt de vista cognitiu, és el dèficit en l’atenció sostinguda, és a dir, el fet de poder arribar a manteni

Adreçat a nens i nenes de 4 a 12 anys.

Horari: dimarts de 17:30 a 18:30 h o dilluns de 17:30 a 18:30.

Preu: 1 h setmanal 40 € mensuals.

Per a més informació truqueu al telèfon 330981 o demaneu informació a aquesta pàgina web o al FACEBOOK.

Símptomes de desatenció:

· Sovint no presten atenció suficient als detalls cometent errors per descuit en les tasques escolars o en altres activitats.

· Tenen dificultats per mantenir l'atenció en tasques o en activitats lúdiques.

· Sembla que no escolten quan se'ls parla directament.

· Sovint no segueixen les instruccions i no finalitzen les tasques escolars, no tenint un comportament negativista ni una incapacitat per comprendre instruccions.

· Acostumen a tenir dificultats per organitzar tasques i activitats.

· Molt sovint eviten realitzar tasques que requereixen un esforç mental sostingut.

· Acostumen a extraviar objectes necessaris per a tasques o activitats (p. ex., joguines, exercicis escolars, llapis, llibres o eines).

· Es distreuen fàcilment per estímuls irrellevants.

· Són descuidats en les activitats diàries.

Activitats:

Entre d'altres:

- Localització ràpida de dades. Sol·licitem una Hipoteca. - Atenció amb siluetes. - Estimulació i Discriminació visual amb làmines. - Laberints secrets. - Troba les diferències. - Diferències entre conjunts orientació color i mida. - Marietes simètriques i Papallones simètriques. - Mandales. -Matrius de símbols. - Matrius de lletres.

7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page