top of page
Search
  • FABIOLA SOFÍA MASEGOSA

TÈCNIQUES D'ESTUDI


TÈCNIQUES I HÀBITS D'ESTUDI

- Evaluació de les tècniques i hàbits d'estudi mitjançant l'elaboració d'un test.

- Memòria i tècniques memotècniques.

- Assesoramentent en l'elaboració de treballs de recerca i preparació de la presentació oral.

TALLER GRUPAL DE TÈCNIQUES D'ESTUDI

Taller adreçat a alumnes dels 12 als 16 anys.

PROGRAMACIÓ:

1a Sessió: La meva forma d'estudiar. On i com estudiar? 2a Sessió: El mètode d'estudi. Planificar i organitzar l’estudi. 3a Sessió: Els meus errors com a estudiant. Valors personals: L’esforç. 4a Sessió: Lectura, subratllat, i elaboració d’esquemes. 5a Sessió: El resum i l’elaboració de treballs. 6a Sessió: Treballem la memòria i la preparació dels exàmens.

OBJECTIUS:

Ajudar els alumnes a ser capaços d'organitzar la informació que els proporcionen els llibres d'una manera més eficaç amb la finalitat que puguin millorar el seu aprenentatge. Orientar-los perquè sàpiguen com organitzar i planificar el seu temps: utilització de l'agenda, planificació del treball, compliment amb el programa, etc. Desenvolupar una actitud positiva cap a l'estudi que els porti a generar un interès i una automotivació per aprendre.

Horaris: segons convocatòria

Duració: 12 hores Preu: 90 € Material inclòs

TALLERS INDIVIDUALS

Horaris a convenir segons disponibilitat

Duració: 9 hores

Preu: 135 €

Material inclòs

PROBLEMES D'APRENENTATGE

Què podem fer?

- Activitats per millorar l'atenció. - Activitats per millorar la motricitat fina. - Activitats per millorar la velocitat lectora i lectura comprensiva i auditiva. - Exercicis per corregir la dislèxia: anagrames i piràmides de paraules.

-Tècniques per aprendre a pensar i desenvolupar la intel·ligència.

- Activitats per corregir la dislèxia.

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page