top of page

ACCÈS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS

 

 

A Acadèmia Masegosa et preparem de forma personalitzada per tal que puguis assolir el nivell necessari per superar la prova d'accès a la universitat per a majors de 25 any convocada per  la 

UNED.

 

A l'acadèmia podràs preparar-te tant en horari de matí com de tarda.

 

L'examen consta de dues parts:

 

A - FASE GENERAL, amb tres exàmens :

 

1. Comentario de text o desenvolupament d'un tema d'actualitat.

2. Lengua castellana, s'ofereixen dos temes del programa establert perquè els aspirants triïn un.

3. Lengua estrangera, consisteix en la comprensió d'un text en la llengua escollida.

L'idioma es triarà entre: alemany, francès, anglès, italià i portuguès.

 

B - FASE ESPECÍFICA.

 

Amb 2 o 3 assignatures depenent de la branca.

ACCÈS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 45 ANYS

bottom of page